O nas

FIRMA

Jesteśmy startupem w obszarze świadczenia usług personalnych na godziny. Pierwszą tego typu firmą w Polsce. Dbamy o wysoką jakość świadczonych usług. Kierujemy się wysoką etyką pracy oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie. Profesjonalizm, innowacyjność i proaktywność w rozwiązywaniu wyzwań związanych z zarządzaniem ludźmi charakteryzują rodzaj oferowanych przez nas usług. Naszym celem jest wspieranie przedsiębiorców w budowie przewagi konkurencyjnej ich organizacji. Wykorzystujemy metody design thinking, lean startup. Znamy regulacje rynku pracy w Polsce oraz Unii Europejskiej. Monitorujemy światowe trendy w zarządzaniu i przenosimy je na rynek polski. Nasza usługa to partnerskie budowanie aliansów z naszymi Klientami. Mamy wieloletnie doświadczenie na rynku pracy w Polsce i Regionie Europy Centralnej. Wykorzystujemy nowoczesne technologie do wspierania procesów zarządzania pracownikami. Mamy pasję wdrażania najnowocześniejszych rozwiązań w organizacjach, chęć kształtowania i wpływania na modernizację roli HR w organizacji oraz budowania nowoczesnego rynku pracy. Profesjonalna funkcja personalna może być także w Twojej firmie.

Strategia

Współcześnie pracownicy są jednym z najcenniejszych zasobów firmy i jej kapitałem. Kapitał ten wymaga opracowania odpowiedniej strategii.

Świadczymy usługę doradztwa strategicznego w obszarze rozwiązań zarządzania kapitałem organizacji, którą tworzą jej pracownicy oraz zleceniobiorcy i podwykonawcy, w obszarze:

 • Budowania strategii personalnej
 • Budowa wizerunku i marki Pracodawcy
 • Budowy kultury organizacyjnej
 • Budowy strategii rekrutacji i pozyskania talentów
 • Budowy systemów rozwojowych i szkoleniowych
 • Budowania planów sukcesji
 • Modelu funkcji personalnej w organizacji
 • Budowania modelu świadczenia usług przez działy personalne
 • Budowania benchmarków dla pracowników działów personalnych
 • Rozwiązań IT dla HRu

Zarządzanie zmianą

Oferujemy usługę doradztwa na czas trwania projektu w procesach restrukturyzacji i reorganizacji firmy, procesach fuzji i przejęć, wydzielania zorganizowanej części organizacji.

Proces zmian w organizacji zachodzi w czasie całego okresu jej istnienia i jest ściśle sprzężony ze zmianami zachodzącymi w jej otoczeniu, wśród których największe znaczenie odgrywają przemiany o charakterze: psychologicznym, społecznym, kulturalnym, politycznym, technologicznym i ekonomicznym oraz czynniki o charakterze wewnętrznym – poczynając od fazy cyklu życia organizacji, poprzez przyjęte normy i wartości aż po zachowania uczestników organizacji.

Operacje

Twoja organizacja może mieć zagwarantowaną fachową obsługę funkcji personalnej w takich sytuacjach jak: czasowe zastępstwo, zapotrzebowania na niepełen wymiar etatu na wymienionych poniżej stanowiskach:

Kierownik  / Menedżer Personalny

Kierownik Kadr i Płac

Ekspert ds. Wynagradzania

Rekruter

Prawnik ds. Prawa Pracy

Świadczymy projektowo lub ryczałtowo usługi doradztwa operacyjnego w następujących obszarach:

 • Kierownik Personalny
 • Kierownik Kadr i Płac
 • Ekspert ds. Wynagradzania
 • Rekruter
 • Prawnik ds. Prawa Pracy

Audyt

Przeprowadzimy w firmie usługi doradztwa biznesowego w ramach audytu:

 • kultury organizacyjnej
 • systemów motywacyjnych
 • funkcji personalnych
 • regulaminów
 • procesów
 • procedur
 • firm dostarczających usługi outsourcingu i leasingu pracowniczego

AC & DC

Świadczymy usługę doboru osób na stanowiska kluczowe i kierownicze w organizacji z wykorzystaniem metody assessment center i development center (ocena środka).

Co to jest i dlaczego warto z tego skorzystać?  Jest to ogólnie przyjęta i uznana na całym świecie metoda diagnozy potencjału i indywidualnych możliwości kandydata do pracy. Metoda to jest narzędziem wspierającym ocenę kompetencji kandydata. Dzięki wynikom assessment / development center organizacja może alokować efektywniej swoje zasoby ludzkie, co przyczynia się bezpośrednio do jej optymalnego wzrostu. Przygotowujemy pakiet zadań i testów dla kandydata, aby wesprzeć zarówno kandydata, jak i przyszłego pracodawcę w podjęciu decyzji, która prowadzi do nawiązania owocnej i trwałej współpracy.

Błędne / trafne decyzje rekrutacyjne przekładają sie bezpośrednio na koszty firmy, jak i wpływają na sukces organizacji oraz indywidualnie kandydata do pracy.